EUROWOMAN

PHOTO JOSEFINE SEIFERT

Magazine

EUROWOMAN


Shot by

JOSEFINE SEIFERT


Makeup by

GITTE GULDHAMMER