ELLE MAGAZINE

PHOTO POLINA VINOGRADOVA

Magazine

ELLE MAGAZINE


Shot by

POLINA VINOGRADOVA


Styled by

BARBARA GULLSTEIN